כנס רבנים בדיני חולה ביום הכיפורים

מרן הגאב"ד שליט"א