מי שאין לו חוש טעם בקיום מצוות מצה ומרור (תש"פ)

מרן הגאב"ד שליט"א