מכת מדינה שכר גננות ושכר לימוד בתקופת הקורונה שיעור 1

מרן הגאב"ד שליט"א