נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש (תשס"א)

מרן הגאב"ד שליט"א

תגיות: