אגדות החורבן-סוגיית קמצא ובר קמצא

מרן הגאב"ד שליט"א