ספק ספיקא-בין השמשות של צאת יום טוב (תשע"ז)

מרן הגאב"ד שליט"א