עירוב תבשילין בתקופת הקורונה (תש"פ)

מרן הגאב"ד שליט"א