בית הדין

בית הדין לממונות "דרכי תורה"

בנשיאות מרן הגאב"ד ר' אשר וייס שליט"א

כתובת: רחוב אהרן אשכולי 109 (מעל בית הכנסת "משכן מאיר") 

מושב בית הדין

מושב בית הדין מתקיים באופן קבוע בימים ב' ג' וה' בין השעות 16:30 – 19:00

הרכבי בית הדין

בבית הדין יושבים דיינים תלמידי חכמים שהוסמכו ע"י מרן הגאב"ד ר' אשר וייס שליט"א.

כראשי הרכבים מכהנים הרבנים הגאונים: רבי צבי גרטנר, רבי זאב ציצוביץ ורבי צבי לנדמן שליט"א.

לצידם מכהנים הרבנים: הרב עובדיה יוסף טולידאנו, הרב הלל קצנלבוגן שליט"א ועוד.


מושב בית הדין בהרכב מיוחד - והרכב בית הדין לערעורים

ישנה אפשרות לקביעת דיונים בהרכב מיוחד בראשות מרן הגאב"ד שליט"א ולצידו דיינים מובחרים ומנוסים מחברי בית הדין.

מועדי הדיונים יתואמו עם הצדדים ע"י המזכירות לאחר חתימת שני הצדדים על שטר בוררות.

בהרכב זה, מתנהלים התיקים במהירות גבוהה יותר, הן בתדירות הדיונים, הן במתן פסק הדין.

בתיקים סבוכים וגדולים, יקיים ביה"ד דיון מקדמי על מנת לקבוע את סדרי ההליך.

במידת האפשר, בית הדין משתדל לנמק את פסקי הדין שניתנים בתיקים המתנהלים בהרכב זה.

בהרכב זה ניתן יהיה לערער על פסקי דין שיינתנו ע"י הרכבים אחרים בבית הדין, לאחר הגשת בקשה מסודרת ובדיקת אחד מחברי ביה"ד את פרטי הערעור.


אגרות בית הדין


ניתן לקיים דיונים בביה"ד בשפות: עברית, אידיש ואנגלית – על הפונים להודיע בתחילת ההליך על השפה הרצויה.


יועצים משפטיים ומומחים מהשורה הראשונה עומדים לצד בית הדין במידת הצורך, ומסייעים לביה"ד לבצע את משימתו בצורה הטובה ביותר. עם זאת, גורמים אלו אינם מתערבים בפעילות בית הדין ובהכרעותיו.


פעילות מזכירות בית הדין דרכי תורה

בימים שני וחמישי: בין השעות  16:00– 19:00

מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 13:00-16:00

טל': 02-6337827 נייד: 055-6701381 פקס: 026337834

דוא"ל: [email protected]