מכירים טובה, משיבים אהבה

 קמחא דפסחא - מעות חיטים

קמחא דפסחא - מעות חיטים