מכירים טובה, משיבים אהבה

את אחי אנוכי מבקש ופונה אני מעומק ליבי לכל תלמידי ידידי ואהובי נפשי וכל מי שבידו לעזור ולסייע, להיות שותפים עמדי במשא העול הכבד הרובץ על כתפי, בהחזקת התורה ומעשי הצדקה והחסד.
התורה והחסד הם שני עמודי העולם, ולשניהם מקדיש אני את כל יומיי לילותיי וכוחות הנפש שחננני הקב"ה ברחמיו המרובים.
וכל אשר ידבנו לבו להרים את תרומת ה', אכיר לו טובה בכל לבי ונפשי.
ובזכות מצוה דרבים יתברך מעם ה' בשפע ברכה והצלחה, ויזכה לראות ישועות גלויות בכל משאלות לבו לטובה.
אוהבכם בלו"נ

”אבקש מכל ידידי ותלמידי לשאת עמי בעול החזקת התורה ומעשי החסד המונחים על כתפיי“

בעשרות השנים האחרונות מרן הגאון רבי אשר וייס שליט"א מרביץ תורה מדי שבוע בפני עשרות אלפי יהודים מזרמים שונים ברחבי העולם התורני.

הרב משמש כעמוד ההוראה שכל בית ישראל נשען עליו רבני קהילות, ורופאים מרחבי העולם כולו מריצים אילו שאלות חמורות להכרעתו.

במוסדותיו מתחנכים ומתמחים מאות תלמידי חכמים בדרכו המיוחדת והם עתידים להיות מורי הדרך ופוסקי ההלכה של הדור הבא.

קרנות החסד של הרב מסיעים למאות רבות של משפחות ליתום לאלמנה לדל ולאביון, לחולים ולמשפחותיהם מכל גווני הקשת של בית ישראל.

תרומתכם תאפשר את המשך פעילות​ו של מרן ​ ואת מתן הסיוע למשפחות רבות ולומדי תורה. וכך תזכו גם אתם להיות שותפים למפעל הענק הזה.

ניתן לתרום באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל
או חייגו 02-6337821
באין מענה ניתן להשאיר הודעה

X
שמות לתפילה
שמות לתפילה:

שמות להנצחה באתר:

*השמות יועברו לרב לתפילה בשעות הקרובות