ערב ידידים ושותפים-Save the date

מרן הגאב"ד שליט"א