איסור אכילת שרצים (תש"ע)

קטגוריה: שמיני

"וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" (י"א מ"א). "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (שם מ"ג). א בשרצים זעירים אם אסורים הנה כתב בבינת אדם סי' ל"ד בשם ספר הברית שגילו אנשי המדע דחומץ תמיד מלא שרצים קטנים מאוד הנראים בזכוכית מגדלת והם הגורמים לתהליך החימוץ…