גדרי ההזנה בדיני התורה(תשסט)

קטגוריה: וישלח

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (ל"ג ל"ג). הנה הארכנו בהזדמנויות רבות בגדרי מאכלות אסורות בכלל ובדיני גיד הנשה בפרט. היום נעסוק במהות ענין האכילה בדיני התורה, פרטיו ודקדוקיו. גדרי ההלכה בהזנה שלא ע"י אכילה בענין אדם שהוציאו…