ריבית (תשס"ה)

קטגוריה: בהר

אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלקיך וחי אחיך עמך את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך (כ"ה ל"ו – ל"ז).   א הנה יש לעיין ביסוד איסור רבית, די"ל דלאחר שהמלוה גבה רבית האם הוי כגזל בידו דלאחר שאסרה תורה את הריבית שוב הוי כגזל, ולא רק משום מצות עשה ד"וחי"…