פרשת מצורע – הלכות ערב פסח שחל בשבת

קטגוריה: מצורע

כבוד האברך היקר הרה"ג הנני מברכו מעומקא דליבא על מינויו כרב ביהכ"נ ומאחל לו שיזכה תמיד לקדש ש"ש. יסוד היסודות  ומפתח להצלחה לזכור תמיד שאין הרבנות שררה אלא עבדות. במה שביקש כת"ר לסדר לו עיקרי הענינים ומנהגים בערב פסח שחל בשבת, הנני מציין כמה ענינים  נחוצים. א. דרשת שבת הגדול במנהגי מהרי"ל כתב דמקדימין לשבת…