אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור (תשע"א)

קטגוריה: כי - תשא

"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה" (ל"א ב'). "אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנא' ראו קרא ה' בשם בצלאל אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה הגון עליך בצלאל אמר לו רבונו של עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן אמר לו…