קדושת בית הכנסת ובית המדרש

קטגוריה: בלק

"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" (כ"ד ה'). "אמר ר' יוחנן מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, בקש לומר לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, אמר מה טובו אהליך יעקב" (ילקוט תש"ע).   הנה אמרו חז"ל (מגילה כ"ט ע"א) "ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות"….