אמירה לגבוה כמסירה להדיוט (תשס"ח)

מרן הגאב"ד שליט"א