מקרא מגילה – גדרי המצווה (תשע"ו)

מרן הגאב"ד שליט"א

שיעור מיוחד שנמסר לתלמידים בשידור חי עקב שהותו של מרן שליט"א בחו"ל