שו"ת בהלכות גניזה

מרן הרב אשר וייס

לא תעשון כן לה' אלקיכם (י"ב ד') א בד"ת שבעתונים האם צריכים גניזה במה ששאל לדעתי בענין גליונות דפוס של ד"ת שנכתבו להגהה ועיתונים שיש בהם ד"ת אם מותר לזורקם לאשפה. הנה תשובת שאלה זו רחבה מאד ויש בה ענפים רבים וכבר דשו בה גדולים וטובים וע"כ אכתוב בקיצור הנלענ"ד. בר"ה י"ח ע"ב איתא דהמלכות…