ביסוד גדר מצוות שבין אדם לחבירו (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

ביסוד גדר מצוות שבין אדם לחבירו "ואהבת לרעך כמוך" (י"ט י"ח).   הנה נתתי אל לבי לדרוש ולעיין ביסוד גדר מצוות שבין אדם לחבירו. האם דומים הם ביסודם לשאר מצוות שבתורה אלא שאלה בין אדם למקום ואלה בין אדם לחבירו, או שמא שונים הם ביסוד גדרם. ושרש הספק במה ששמתי אל לבי דבעוד שבמצוות שבין…