בדין הערמה בהלכה תש"ע

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

נתתי אל לבי לעיין בשורש דין הערמה במצוות התורה. והערמה זו מצינו בשני פנים, בקנין הנצרך לקיום מצות התורה. ובשאר פרטי המצוה שאינם בתורת הקנין. בסוגיא זו דנו חז"ל והפוסקים בענינים רבים. חלקם בתוקף הקנין שנעשה לשם הערמה כגון במכירת בהמה מבכרת ובמכירת חמץ וכדו', וחלקם בשאלה אם מותר להערים ולעשות טצדקי כדי להיפטר מקיום…

משקל הזוהר והקבלה בהלכה (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

בסוגיות רבות ובתחומים שונים בהלכה הביאו הפוסקים את דברי הזוהר והאר"י הקדוש, לפעמים הכריעו כדבריהם ולפעמים דחו דבריהם מפני דברי בעלי ההלכה. תרתי בלבי למצוא כללים מסויימים להבין פשר דבר ולמצוא נתיבות בים התורה, האם כלל יש בדבר או שמא אין בכלל אלא מה שבפרט, ובכל ענין וענין הכריעו לפי מה שהיה נראה בעיניהם. ידעתי…