יסודות התשובה והוידוי (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ל"א-ב'). "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאד…

יסודות התשובה והוידוי

מרן הרב אשר וייס

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך  והשבות אל לבבך וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי  מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך"  (דברים ל"א-ב'). "כי המצוה הזאת  אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וכו' כי קרוב אליך  הדבר מאד…