ומשה היה רועה – לדמותו של מנהיג בישראל

מרן הרב אשר וייס

"ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (ל"ד, י').  "ולמי בוחן לצדיק שנאמר (תהלים ה) ה' צדיק יבחן ובמה הוא בוחנו במרעה צאן בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה שנאמר (שם עח) 'ויקחהו ממכלאות צאן' מהו ממכלאות צאן כמו (בראשית ח', ב') 'ויכלא הגשם' היה מונע הגדולים מפני הקטנים והיה…

מורשה קהלת יעקב

מרן הרב אשר וייס

(שיחה למחנכים ומרביצי תורה) "א"ר יהודה אמר רב כל המונע הלכה מפי תלמדו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר 'תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית" (סנהדרין צ"א ע"ב). "ר"ל שאינו לומד עם התלמיד כמו ר' פרידא שהיה למד עם תלמידו ארבע מאות פעם עד שהיתה שגורה בפיו לפי…