איסור קטניות בפסח (תש"ס)

קטגוריה: צו

ניסן תשס"ג כבוד הרה"ג המופלג…. נעימות בימינך נצח. בדבר איש אחד בקהילתו שזה מקרוב חזר בתשובה וקיבל על עצמו עול מלכות שמים, אך זלזל באיסור קטניות בפסח בטענה שלא קיבל ע"ע מנהג זה. ומע"כ ביקש לבאר לו יסוד מנהג זה טעמו וחומרתו, פרטיו ודקדוקיו.                                              א בטעם האיסור כתב הרמ"א בסימן תנ"ג ס"א "ויש אוסרים…