אם מילה בזמנה נדחית ע"י קבלת תוספת שבת (תשס"ט)

קטגוריה: לך - לך

כבוד ידיד נפשי הרב הגאון המופלג מאד ר' שלמה אנגלרד, רמות רב שלום עד בלי ירח. נהניתי עד למאוד מקונטרסו הנפלא והמקיף שיש בו גם הבנה יסודית, גם היקף גדול, גם סדר נפלא וגם בהירות בהרצאת הדברים, יישר חילי' ויה"ר שיזכה להפיץ מעינותיו חוצה ולהרביץ תורה בישראל. אמנם לענ"ד נראה שלא כמסקנתו, ואבאר בקיצור את…