ברכת החמה

קטגוריה: חג הפסח

"הרואה חמה בתקופתה… מברך עושה בראשית, ואימת הוי, אמר אביי כל כ"ח שנין והדר מחזור ונפלה בתקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע" (ברכות נ"ט ע"ב). והלכה זו הובאה ברמב"ם פ"י מברות הי"ח ובשו"ע או"ח סימן רכ"ט ס"ב וז"ל השו"ע "הרואה חמה בתקופתה והוא מכ"ח לכ"ח שנה והתקופה בתחלת ליל ד' כשרואה אותה ביום ד'…