בשביל ביכורים שנקראו ראשית

קטגוריה: בראשית

  "בזכות ביכורים שנאמר בראשית ברא אלקים, ואין ראשית אלא ביכורים כד"א ראשית ביכורי אדמתך" (בראשית רבה א' א')  מאמר זה פלאי הוא על פניו, כשאמרו חז"ל "בשביל ישראל שנקראו ראשית" הדברים מתישבים על הלב הלא הארכנו לעיל (מאמר "בשביל התורה") להוכיח מדברי חז"ל דהאדם הוא נזר היצירה ותכלית הבריאה, ואדם מישראל הוא מובחר האנושי….