ואנשי סדום רעים וחטאים

קטגוריה: לך לך

"ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד" (י"ג י"ג) "הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה" (יחזקאל ט"ז מ"ט).  מדברי הנביא למדנו דעיקר חטאה של סדום היתה על שלא החזיקה יד עני ואביון, והתמיה עולה כמו מאליה הלא רבים בני השוממה שלא החזיקו ידי…