כניסת כהנים למערת המכפלה (תש”ע)

category: חיי - שרה

“ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת” (כ”ג ז’).   ר”ח מרחשון תש”ס כבוד הרה”ג… במה ששאל לדעתי אם מותר לכהנים ליכנס למערת המכפלה כדי לשפוך שיח בקברי האבות. לא אוכל לומר בזה דבר ברור מכיון שלא נתברר לי בירור גמור פרטי המבנה. אך זאת ידעתי שיש קומה שלימה מתחת לקומה…