עניני הסליחות (תשס"ט)

קטגוריה: וילך, נצבים

"מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים וכו'" (סליחות דכל יום). "מדת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך תחינתנו הפילי" (סליחות ליום ה' מעשי"ת). "מלאכי רחמים משרתי עליון חלו נא פני א-ל במיטב הגיון, אולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם" (סליחות יום ב).   א הנה יש מגדולי הדורות שפקפקו באמירת פרקי סליחות אלו משום…