צדיק תמים היה בדורותיו

קטגוריה: נח

"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" העיד בו הכתוב כי צדיק תמים היה בדורות חייו, אמנם כאשר צוה הקב"ה לנח לבא אל התיבה אמר לו "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" כאן לא הוזכר אלא היותו צדיק בדורו ולא מעלת תמימותו.  ונראה בזה, כי תהפוכות דור ראה נח בימי חלדו, אלילי כזב ומזבחותם קמו…