תפילות אבות תקנום

קטגוריה: וירא

"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (י"ט כ"ז) אין עמידה אלא תפילה מכאן שאברהם תיקן תפילת שחרית… תפילות אבות תקנום    (ברכות כ"ו ע"ב).  דורשי רשימות דרשו, בשמו של כל אחד מן האבות נרמזת תפילתו המיוחדת, באות השניה של שמותיהם. ב' דאברהם רמז היא לתפלת הבקר, צ' דיצחק רמז היא לתפלת…